Category Archives: Chưa được phân loại

Phân Phối Và Đầu Tư Thứ Cấp

Phân phối và đầu tư thứ cấp

Về mảng phân phối BĐS CoreGroup phát huy thế mạnh ở cả hai hình thức kinh doanh truyền thống và hiện đại với sự giúp sức tích cực của công nghệ.CoreGroup có hệ thống phân phối chuyên nghiệp 03 năm trên thị trường. Với công ty Cổ phần Bất động sản CoreRealty và Công ty […]