“HỘI NGHỊ TỔNG KẾT KINH DOANH 06 CUỐI NĂM 2022 VÀ CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NĂM 2023” Tập đoàn CoreGroup, một trong những hoạt động thường niên của CoreGroup đã diễn ra tốt đẹp với những báo cáo tổng kết kinh doanh và chiến lược kinh doanh mới phù hợp với khẩu hiệu ứng biến linh hoạt, thích nghi phát triển, kiên định mục tiêu đã đề ra.

Hội nghị Tổng kết kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022 và Chiến lược kinh doanh năm 2023
Hội nghị Tổng kết kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022 và Chiến lược kinh doanh năm 2023

Hơn 50 đại biểu gồm Ban lãnh đạo tập đoàn, lãnh đạo các công ty thành viên, các giám đốc chi nhánh (GĐCN), giám đốc khối kinh doanh (GĐKD), trưởng phòng kinh doanh (TPKD), trưởng phòng, ban thuộc tập đoàn tới dự hội nghị, để họp bàn, báo cáo tổng kết kinh 6 tháng cuối năm 2022 và đưa ra chiến lược kinh doanh năm 2023.

Mở đầu hội nghị là phát biểu khai mạc của đại diện CoreGroup ông Nguyễn Văn Dương – CEO tập đoàn 06 tháng cuối năm 2022, đối diện với những khó khăn do thị trường bất động sản trầm lắng, tình hình kinh tế trên thế giới và trong nước gặp nhiều khó khăn do lạm phát, các ngân hàng siết hạn ngạch tín dụng cho vay bất động sản,… mặc dù kết quả kinh doanh không đạt được hết những mục tiêu đề ra nhưng các đơn vị thành viên của CoreGroup cũng đã đạt được những thành quả nhất định, làm tiền vững chắc đề phát triển trong những năm tới“.

Các GĐKD, Phó TGĐKD, TGĐ các công ty thành viên lần lượt báo cáo kết quả kinh doanh 06 tháng cuối năm 2022 và đưa ra những kế hoạch, chiến lược kinh doanh năm 2023 của đơn vị mình quản lý. Các bản báo cáo tổng kết và kế hoạch kinh doanh của các trưởng bộ phận đã nhận được rất nhiều đóng góp, phản biện từ Ban lãnh đạo tập đoàn và các đại biểu tham dự hội nghị, giúp cho các trưởng bộ phận hoàn thiện các kế hoạch kinh doanh của đơn vị mình quản lý phù hợp với kế hoạch, chiến lược kinh doanh chung của CoreGroup.

Ông Nguyễn Văn Duy – TGĐ CoreRealty báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022 và đưa ra những kế hoạch, chiến lược kinh doanh năm 2023 của Công ty CP Bất động sản CoreRealty. TGĐ CoreRealty đã đưa ra nhiều thông tin về định hướng phát triển của CoreRealty trong thời gian tới. Với giá trị cốt lõi là “môi giới bán hàng”, Core sẽ tiếp tục xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái phục vụ bán hàng; liên kết với nhiều đối tác, chủ đầu tư dự án tại các tỉnh trên cả nước để đa dạng các sản phẩm phân phối tới khách hàng. Bên cạnh việc phát triển đội ngũ bán hàng chủ lực CoreRealty có nhiều kinh nghiệm và thiện chiến, CoreRealty sẽ hợp tác bán hàng với nhân sự của các sàn liên kết… Chắc chắn CoreRealty sẽ tiếp tục giữ vững vị thế là đơn vị môi giới hàng đầu tại thị trường Vĩnh Phúc, vươn ra khắp các tỉnh miền Bắc và toàn quốc.

Ông nguyễn Văn Duy – TGĐ CoreRealty tổng kết năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 cho CoreRealty
Ông nguyễn Văn Duy – TGĐ CoreRealty tổng kết năm 2022 và định hướng phát triển năm 2023 cho CoreRealty

Ông Nguyễn Văn Dương – CEO CoreGroup, tổng kết kinh doanh Tập đoàn CoreGroup trong năm 2022 và đưa ra chiến lược kinh doanh năm 2023, đặc biệt nhấn mạnh ở các biện pháp tái cơ cấu và tinh gọn bộ máy linh hoạt, tập trung xây dựng và đào tạo đội ngũ thích nghi với sự thay đổi của thị trường, mở rộng kinh doanh, hoàn thiện hệ sinh thái CoreGroup; kiên định với các mục tiêu đã đề ra để hoàn thành các kế hoạch đề ra cho năm 2023. Năm 2022, CoreInvest đã đạt những kết quả tốt ở mảng đầu tư thứ cấp và tiếp tục tập trung phát triển hơn nữa trong năm. “Ngày hôm nay khó khăn. Ngày mai còn khó khăn hơn nhiều. Nhưng ngày kia là ngày đẹp đẽ”. Thị trường càng khó khăn, CoreGroup càng phải sáng tạo và đổi mới, ứng biến linh hoạt, kiên định mục tiêu để khẳng định vị thế của doanh nghiệp trên thị trường ngày càng cạnh tranh.

Ông Nguyễn Văn Dương - CEO CoreGroup chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và phương hướng mục tiêu cho CoreGroup trong năm 2023
Ông Nguyễn Văn Dương – CEO CoreGroup chia sẻ những khó khăn, thuận lợi và phương hướng mục tiêu cho CoreGroup trong năm 2023

Trong năm 2023, Ban lãnh đạo CoreGroup xác định tiếp tục đẩy mạnh các mảng kinh doanh phân phối bất động sản, đầu tư, phát triển bất động sản như là những trụ cột phát triển chủ đạo của CoreGroup trong những năm tới, hướng tới IPO trên thị trường chứng khoán trong năm 2026. Ban lãnh đạo cùng tập thể các Quản lý, Nhân viên toàn công ty cùng nhau chinh phục những thử thách mới, những mục tiêu mới đã đề ra trong chiến lược kinh doanh, để về đích năm 2023 một cách toàn thắng và trọn vẹn nhất.

Chúc CoreGroup sẽ có kết quả kinh doanh xuất sắc và về đích thành công trong năm 2023 và xa hơn nữa.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *