Liên Hệ

Tại Vĩnh Phúc

  • Trụ Sở: Tầng 7, Tòa nhà tài chính Việt Đức, Số 8, Tôn Đức Thắng, Khai Quang, Vĩnh Yên, Vĩnh Phúc.
  • Điện Thoại: (02113) 889 991. 

Tại Hà Nội

  • Trụ Sở: Xã Tiền Phong, Mê Linh, Hà Nội.
  • Mobie: 0968 604 795.

Tại Bắc Ninh

  • Trụ Sở: 168 phố chờ, Thị trấn chờ, Yên phong, Bắc Ninh.
  • Mobie: 0967 993 191.