Core Tiếp Sức Tựu Trương
Mừng quốc tế phụ nữ 08/03
Top 30 Thương Hiệu BĐS
Người phụng sự hạng golf
Hội nghị 6 tháng cuối nam 2019
Core Group Hải Tiến 2019
core league 2020
Văn nghệ thời trang khối hành chính
CORE GROUP – MỪNG 08/03/2020
 • 09/03/2020
 • 3389 lượt xem
GIẢI CORE LEAGUE 18/03/2020
 • 20/03/2020
 • 4183 lượt xem
CORE SPEED UP – TẤT NIÊN 2019
 • 27/02/2020
 • 3968 lượt xem
CORE SUMMER TOUR HẢI TIẾN 2019
 • 15/06/2020
 • 3085 lượt xem
LỚP HỌC CHỨNG CHỈ MÔI GIỚI
 • 14/11/2019
 • 2974 lượt xem
HỘI THAO CORE GROUP HÈ 2019
 • 14/07/2019
 • 6215 lượt xem
GALA SINH NHẬT  CHAEBOL DREAM
 • 18/06/2019
 • 7985 lượt xem
TIẾP SỨC TỰU TRƯỜNG 2019
 • 10/06/2019
 • 6241 lượt xem
ROAD SHOW NAM PHÚC YÊN
 • 14/05/2019
 • 4974 lượt xem
GIỚI THIỆU KĐT NAM PHÚC YÊN
 • 18/03/2019
 • 7985 lượt xem
CORE SUMER CUP 2019
 • 14/05/2019
 • 8421 lượt xem
GALA DINNER TẤT NIÊN 2018
 • 10/02/2019
 • 9917 lượt xem
TEAM BUILDING 2018
 • 10/06/2018
 • 8261 lượt xem